وب سایت ایران سیرک به صورت آزمایشی راه اندازی گردید ، در این وب سایت خدماتی از جمله فروش آنلاین بلیط سیرک با قابلیت انتخاب صندلی ارائه خواهد شد .