سیرک بین المللی آذربایجان در تاریخ ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۵ براگزار میگردد ، جهت رزرو صندلی به صورت آنلاین بر روی متن زیر کلیک نمایید .